நூல்

பாதுஷா என்ற கால்நடையாளன் பாதுஷா என்ற கால்நடையாளன்

பாதுஷா என்ற கால்நடையாளன்

   ₹175.00

உண்ணி. ஆர் கதைகள் அறிமுகமாவது முன்னுதாரணமற்ற எழுத்தின் கால கட்டத்தில். மலையாளச் சிறுகதையில் மறுமலர்ச்சிக் காலக் கதைகளோ, நவீனத்துவ, பின்நவீனத்துவக் கதைகளோ உருவாக்கி வைத்திருந்த வகைமாதிரிகளை நிராகரித்ததால் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: