நூல்

புதுவைப் புயலும் பாரதியும் புதுவைப் புயலும் பாரதியும்

புதுவைப் புயலும் பாரதியும்

   ₹1.00

‘நள வருடத்துப் புயல்’ எனக் குறிப்பிடப்படும் பெரும்புயல் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் (22--11--1916) புதுச்சேரியைச் சூறையாடியது. புதுவையில் அப்போது வசித்த பாரதி கவிஞராக, செய்தியாளராக, நிவாரணப் பணிகளை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: